Autorzy

 

lg_czyn_spoleczny

Inicjatorem wystawy „Skarby Łysej Góry” jest pani Janina Nosek – prezes stowarzyszenia KRAKUS. Pani Janina od wielu lat nosiła się z zamiarem stworzenia miejsca, gdzie pamięć o dokonaniach i dziedzictwie artystów, działaczy społecznych, pracowników, muzyków i tancerzy, nauczycieli i wielu innych zasłużonych „Kamionce” i Łysej Górze by nie zginęła.

W projekt zaangażowała się Natalia Kopytko, urodzona w Łysej Górze absolwentka Krakowskiej ASP (Wydział Rzeźby), obecnie doktorantka Wydziału Sztuki Uniwersytetu Pedagogicznego, prowadząca autorską pracownię ceramiki Diploo Studio . Wraz z Marcinem Sipiorą, projektantem, artystą multimedialnym, absolwentem ASP w Krakowie rozpoczęli pracę nad projektem wystawy.

Proces powstawania wystawy trwał rok czasu. Za całą koncepcję wystawy, kwestie logistyczne, pozyskiwanie materiałów oraz funduszy na realizację odpowiadają Natalia Kopytko i pani Janina Nosek. Zostały zaprojektowane materiały graficzne (wyretuszowane stare zdjęcia, wydruk wielkoformatowy, szyldy informacyjne, foldery, plakaty, zaproszenia oraz strona internetowa), za które odpowiada Marcin Sipiora. Powstał ekspozytor – regał, postumenty, przygotowano salę pod kątem eksponowania zbioru ceramiki oraz innych zebranych artefaktów przeszłości. Panowie: Kazimierz Gurgul, Jerzy Woźniak oraz Grzegorz Woźniak, Henryk Czech, Roman Sacha i Paweł Sacha poświęcili swój czas i dołożyli wszelkich starań aby to wszystko zrealizować. W projekt zaangażowany był również Marcin Sacha, wnuk Bolesława Książka, który wspierał nas merytorycznie oraz udostępnił wiele materiałów o „Kamionce” i  Łysej Górze.

Dzięki pozyskanemu dofinansowaniu z gminy Dębno, sponsorujących przedsięwzięcie firmom: Fronton, Agencji Reklamowej StudioDelta oraz Kółku Rolniczemu z Łysej Góry udało się zrealizować projekt na bardzo dobrym poziomie a wystawa wzbogacona została o nośniki multimedialne uatrakcyjniające ekspozycję.

Dziękujemy z tego miejsca wszystkim osobom, które przyczyniły się do powstania wystawy „Skarby Łysej Góry” i liczymy na wsparcie każdego, komu bliska jest historia i ceramika Łysej Góry.

 

lg_praca_kamionka1