Krakus

Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Łysogórskiej „Krakus”

Dr Franciszek Mleczko wraz ze Stanisławem Machetą założyli Towarzystwo Kulturalna „Krakus”, które wybudowało drewniany, stylowy amfiteatr.
Inspiratorem rozwoju duchowego i materialnego Łysej Góry był dr Franciszek Mleczko, łysogórzanin z krwi i kości, człowiek ogarnięty bez reszty pasją społecznika. Franciszek Mleczko był pierwszym prezesem Stowarzyszenia „Krakus”.
W 2005 roku nastąpiła reaktywacja stowarzyszenia za sprawą Romana Sachy.

Jak wiadomo, w Łysej Górze nazwa „Krakus” znaczy bardzo wiele. Dotyczy wszakże stowarzyszenia miłośników Łysej Góry, klubu HDK, ponad wszystko – leżącego w centrum wsi amfiteatru, który był świadkiem nie jednej hucznej zabawy i niezliczonych występów artystycznych. Okazuje się, że owa nazwa została na trwałe ugruntowana w roku 1958, kiedy to założone zostało stowarzyszenie „Krakus”, które wg założeń m.in. Franciszka Mleczki, miało unifikować działania różnych grup i organizacji istniejących w naszej wsi w zakresie oświaty i kultury. Założycielom przyświecała również wizja budowy upragnionego z dawna domu kultury (który jeszcze i teraz, po 50-ciu latach pojawia się w głosach mieszkańców Łysej Góry), miał on nosić imię Józefa Morysa „Oświaty”, który w pamięci rodaków zapisał się jako człowiek szlachetny i przepełniony marzeniami o rozwoju edukacji w rodzinnej miejscowości. Teren, którym dysponowało stowarzyszenie, według autora książki „Wieś rodzinna wzywa”, był w Łysej Górze odwiecznie nazywany „Krakowem”, zaś mieszkaniec owej parceli Karol Macheta, zyskał swego czasu miano właśnie „Krakusa”. Nikomu nie trzeba chyba tłumaczyć jak cennym w naszym lokalnym krajobrazie jest zatem istniejący od 1962 roku amfiteatr. Za cały komentarz niech posłuży jedno tylko pytanie- czy jest drugie takie miejsce, gdzie muzyka tak pięknie rozchodzi się po wzgórzach i czy gdzieś jest podłoga, która zdzierżyła zapędy tylu tancerzy i tak lekko niesie nogi w zabawie?!

Źródło: http://lysagora.malopolska.pl/amfiteatr-krakus/

 

lg_krakus1

Więcej szczegółowych informacji na oficjalnym serwisie Łysej Góry oraz stronie Stowarzyszenia KRAKUS.