O wystawie

Celem wystawy jest przede wszystkim ocalić od zapomnienia dorobek, jaki stworzyli na przestrzeni lat artyści, działacze, pracownicy skupieni wokół wsi Łysej Góry oraz spółdzielni „Kamionka” założonej w 1947 roku przez Franciszka Mleczko. Działalność pracowników spółdzielni „Kamionka” miała olbrzymie znaczenie dla przemysłu ceramiki architektonicznej oraz ceramiki artystycznej i użytkowej w kraju.

 

 

Wystawa „Skraby Łysej Góry” jest ekspozycją zawierającą historię ludzi zasłużonych dla wsi Łysej Góry. Chcemy otaczać opieką, promować oraz udostępniać szerokiej publiczności materiały pamiątkowe takie jak: zachowane przedmioty ceramiczne, szklane, tkackie produkowane przez spółdzielnię „Kamionka” i Technikum Ceramiczne, artefakty wykorzystywane w produkcji, zdjęcia, dokumenty, teksty autorskie oraz fakty historyczne związane z Łysą Górą.

 

 

Chcemy w ten sposób wnieść swój wkład w historię społeczności, która w dalszym ciągu ma duży potencjał. Ekspozycja promuje wyjątkowe miejsce i niezwykłych ludzi, których pasja pozwoliła zapisać się nie tylko w pamięci całej wsi ale również w świadomości ogólnokrajowej.